© Copyright Netwerk Cultuursensitief Werken. All Rights Reserved.
Webontwerp Eagle Webdesign 06 37437543
Een nieuw aanbod van het Netwerk !
Naast individuele professionals kunnen nu ook organisaties, die cultuursensitief werken een warm hart toedragen en daar meer werk van willen maken, zich aansluiten bij het Netwerk. Dat heeft voor u en uw medewerkers een aantal voordelen: U bereikt specifieke cliënten sneller en effectiever met de inzet van expertise van het Netwerk; de afstemming en samenwerking met ketenpartners verloopt soepeler omdat zij verbonden zijn in het Netwerk; U krijgt de beschikking over cultuursensitieve methodieken en instrumenten; U hebt de mogelijkheid een abonnement te nemen waarmee u een overeengekomen aantal diensten (zoals consultatie, advies en training) van het Netwerk kunt afnemen. Daarmee kunt u op elk door u gewenst moment een beroep op het Netwerk doen. U kunt daarbij gebruik maken van een contactpersoon binnen het Netwerk die ondersteuning kan geven bij ontwikkelingen in uw organisatie (bv. participeert in een werkgroep diversiteit of cultuursensitieve methodieken inpast in reguliere diensten en producten); U wordt geïnformeerd over of betrokken bij actuele ontwikkelingen op het terrein van cultuursensitief werken in de regio; U neemt deel aan een ‘lerende community’ van enthousiaste professionals met cultuursensitieve expertise.
Voor deelname aan onze activiteiten vragen wij een tegemoetkoming in de kosten die wij daarvoor maken. Voor het abonnement hanteren wij een variabele prijs, die afhankelijk is van aard en omvang ervan. Wij komen graag de specifieke mogelijkheden voor uw organisatie in een persoonlijk overleg toelichten. U kunt hiervoor een afspraak maken via het contactformulier op onze website of via info@netwerkcultuursensitiefwerken.nl Kijk voor meer informatie op de website: www.netwerkcultuursensitiefwerken.nl Met vriendelijke groet, Namens het Netwerk Cultuursensitief Werken, Mariet Meurs, voorzitter T: 024 3231402
© Copyright Netwerk Cultuursensitief Werken
Made by Eagle Webdesign 06 37437543
design
Een nieuw aanbod van het Netwerk !
Naast individuele professionals kunnen nu ook organisaties, die cultuursensitief werken een warm hart toedragen en daar meer werk van willen maken, zich aansluiten bij het Netwerk. Dat heeft voor u en uw medewerkers een aantal voordelen: U bereikt specifieke cliënten sneller en effectiever met de inzet van expertise van het Netwerk; de afstemming en samenwerking met ketenpartners verloopt soepeler omdat zij verbonden zijn in het Netwerk; U krijgt de beschikking over cultuursensitieve methodieken en instrumenten; U hebt de mogelijkheid een abonnement te nemen waarmee u een overeengekomen aantal diensten (zoals consultatie, advies en training) van het Netwerk kunt afnemen. Daarmee kunt u op elk door u gewenst moment een beroep op het Netwerk doen. U kunt daarbij gebruik maken van een contactpersoon binnen het Netwerk die ondersteuning kan geven bij ontwikkelingen in uw organisatie (bv. participeert in een werkgroep diversiteit of cultuursensitieve methodieken inpast in reguliere diensten en producten); U wordt geïnformeerd over of betrokken bij actuele ontwikkelingen op het terrein van cultuursensitief werken in de regio; U neemt deel aan een ‘lerende community’ van enthousiaste professionals met cultuursensitieve expertise.
Kijk voor meer informatie op de website: www.netwerkcultuursensitiefwerken.nl Met vriendelijke groet, Namens het Netwerk Cultuursensitief Werken, Mariet Meurs, voorzitter T: 024 3231402 Aangesloten organisaties zijn: