© Copyright Netwerk Cultuursensitief Werken. All Rights Reserved.
Webontwerp Eagle Webdesign 06 37437543

Visie

Het netwerk gaat ervan uit dat organisaties en instellingen, door cultureel sensitief te werken, eerder en beter zullen anticiperen en inspelen op vragen en behoeftes van álle mensen in onze samenleving, die hulp of zorg nodig hebben of verplicht onderwijs volgen.We helpen professionals zich te kwalificeren in interculturele expertise. Want culturele achtergrond en taal zijn nooit reden om niet effectief te kunnen begeleiden, diagnosticeren, behandelen of ondersteunen. Culturele aspecten staan soms – al dan niet vermeend – een vereiste, snelle, effectieve interventie van een professional in de weg. Een expert in cultuursensitief werken kan de professional zó ondersteunen of adviseren dat de hulp er komt, en op tijd is. Organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen om beleid en de uitvoering daarvan te baseren op diversiteit, werken markt- en toekomstgericht en duurzaam.
© Copyright Netwerk Cultuursensitief Werken
Made by Eagle Webdesign 06 37437543
design
Visie Het Netwerk gaat ervan uit dat organisaties en instellingen, door cultureel sensitief te werken, eerder en beter zullen anticiperen en inspelen op vragen en behoeftes van álle mensen in onze samenleving, die hulp of zorg nodig hebben of verplicht onderwijs volgen. We helpen professionals zich te kwalificeren in interculturele expertise. Want culturele achtergrond en taal zijn nooit reden om niet effectief te kunnen begeleiden, diagnosticeren, behandelen of ondersteunen. Culturele aspecten staan soms – al dan niet vermeend – een vereiste, snelle, effectieve interventie van een professional in de weg. Een expert in cultuursensitief werken kan de professional zó ondersteunen of adviseren dat de hulp er komt, en op tijd is. Organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen om beleid en de uitvoering daarvan te baseren op diversiteit, werken markt- en toekomstgericht en duurzaam.