© Copyright Netwerk Cultuursensitief Werken. All Rights Reserved.
Webontwerp Eagle Webdesign 06 37437543

Wie?

Tientallen experts op het gebied van cultuursensitief werken zijn aangesloten bij het Netwerk. Hun interculturele expertise vult hun beroepsexpertise aan. Het zijn ervaren begeleiders, hulp- of zorgverleners, behandelaars, leerkrachten, consulenten, e.d. De netwerkleden zijn in dienst van een organisatie en/of zelfstandig ondernemer en verlenen diensten voor het Netwerk. Het Netwerk kenmerkt zich door een diversiteit aan specifieke expertises, werkvelden en culturele achtergronden. Het Netwerk is o.m. benaderbaar voor individuele consulten, lezingen, workshops, trainingen, studiedagen, casusbesprekingen, intervisie- en coachingstrajecten ,conflictbemiddeling en advisering bij protocollen en leidraden en bij curriculum ontwikkeling.
Specifieke expertises zijn onder meer: Cultuursensitief werken in (gezondheids)zorg en onderwijs Cultuursensitieve palliatieve zorg Cultuursensitieve ambulante ggz Cultuursensitieve opvangzorg Interculturele communicatie en methodieken Transcultureel systemisch werken Verstandelijke beperking Gecombineerde lvb en psychiatrische problematiek (Speciaal) onderwijs Huiselijk geweld Eer gerelateerd geweld Radicalisering Opvoedingsproblematiek Agressieregulatie Werken in multiculturele teams Diversiteitsmanagement Interculturele competentie ontwikkeling Sociaalmaatschappelijke activering Mediation
Voor de aangesloten leden functioneert het Netwerk als een platform voor interculturele expertise. In samenwerking en interactie met elkaar creëren en delen zij kennis, ontwikkelen hun interculturele competenties en adviesvaardigheden. Het Netwerk bundelt zo een diversiteit aan interculturele expertises. De meeste leden van het Netwerk zijn verbonden in de Linkedin groep Netwerk Cultuursensitief werken: Klik om te zien wie dat zoal zijn: https://www.linkedin.com/groups/8403324/members Ook werken we samen met het team interculturele consulenten van Bindkracht10. Dit team bestaat vooral uit vrijwilligers van allerlei afkomsten. Zij vervullen een brugfunctie of kunnen soms als maatje een goede rol vervullen als taal en/of cultuur een belemmering is om mee te doen. https://bindkracht10.nl/projecten/interculturele-consulenten/
Nieuw is dat ook organisaties zich kunnen aansluiten bij het netwerk, door het nemen van een abonnement. Organisaties met een abonnement zijn: GGD Gelderland Zuid, RIBW Nijmegen&Rivierenland, Iriszorg, Karakter, Prolis, ROC Nijmegen, Buurtteams Jeugd&Gezin, Buurtteams Volwassenen, Dichterbij, Pontem College, Sociaal team gemeente Berg en Dal, ROC Gilde Opleidingen. Lees meer.
© Copyright Netwerk Cultuursensitief Werken
Made by Eagle Webdesign 06 37437543
design

Wie?

Tientallen experts op het gebied van cultuursensitief werken zijn aangesloten bij het Netwerk. Hun interculturele expertise vult hun beroepsexpertise aan. Het zijn ervaren begeleiders, hulp- of zorgverleners, behandelaars, leerkrachten, consulenten, e.d. De netwerkleden zijn in dienst van een organisatie en/of zelfstandig ondernemer en verlenen diensten voor het Netwerk. Het Netwerk kenmerkt zich door een diversiteit aan specifieke expertises, werkvelden en culturele achtergronden. Het Netwerk is o.m. benaderbaar voor individuele consulten, lezingen, workshops, trainingen, studiedagen, casusbesprekingen, intervisie- en coachingstrajecten ,conflictbemiddeling en advisering bij protocollen en leidraden en bij curriculum ontwikkeling.
Specifieke expertises zijn onder meer: Cultuursensitief werken in (gezondheids)zorg en onderwijs Cultuursensitieve palliatieve zorg Cultuursensitieve ambulante ggz Cultuursensitieve opvangzorg Interculturele communicatie en methodieken Transcultureel systemisch werken Verstandelijke beperking Gecombineerde lvb en psychiatrische problematiek (Speciaal) onderwijs Huiselijk geweld Eer gerelateerd geweld Radicalisering Opvoedingsproblematiek Agressieregulatie Werken in multiculturele teams Diversiteitsmanagement Interculturele competentie ontwikkeling Sociaalmaatschappelijke activering Mediation Voor de aangesloten leden functioneert het Netwerk als een platform voor interculturele expertise. In samenwerking en interactie met elkaar creëren en delen zij kennis, ontwikkelen hun interculturele competenties en adviesvaardigheden. Het Netwerk bundelt zo een diversiteit aan interculturele expertises. De meeste leden van het Netwerk zijn verbonden in de Linkedin groep Netwerk Cultuursensitief werken: Klik om te zien wie dat zoal zijn: https://www.linkedin.com/groups/8403324/members Ook werken we samen met het team interculturele consulenten van Bindkracht10. Dit team bestaat vooral uit vrijwilligers van allerlei afkomsten. Zij vervullen een brugfunctie of kunnen soms als maatje een goede rol vervullen als taal en/of cultuur een belemmering is om mee te doen. https://bindkracht10.nl/projecten/interculturele- consulenten/
Nieuw is dat ook organisaties zich kunnen aansluiten bij het netwerk, door het nemen van een abonnement. Organisaties met een abonnement zijn: GGD Gelderland Zuid, RIBW Nijmegen&Rivierenland, Iriszorg, Karakter, Prolis, ROC Nijmegen, Buurtteams Jeugd&Gezin, Buurtteams Volwassenen, Dichterbij, Pontem College, Sociaal team gemeente Berg en Dal, ROC Gilde Opleidingen. Lees meer.