© Copyright Netwerk Cultuursensitief Werken. All Rights Reserved.
Webontwerp Eagle Webdesign 06 37437543
Cultuursensitief werken houdt - in cliëntcontact -in dat je je als professional bewust bent van cultureel (afhankelijke) aspecten bij jezelf én bij de cliënt en dat je er ook rekening mee houdt - bij intake, diagnostiek, bejegening, begeleiding en behandeling. Voor de organisatie betekent het dat diensten, producten, werkwijzen, regels en gebruiken worden vastgesteld en gehanteerd op basis van diversiteit. Elke professional of manager die werkzaam is bij een maatschappelijke organisatie in de regio Nijmegen (zorg- en welzijn, jeugdzorg, jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, (speciaal) onderwijs en gezondheidszorg) kan het Netwerk inroepen voor advies bij een specifieke casus, een gebeurtenis of in het algemeen, wanneer culturele aspecten een rol spelen of vermoed worden. Contactformulier
Daarnaast adviseert het Netwerk directie en management bij ontwikkeling en implementatie van cultuursensitief beleid, bij het vertalen hiervan naar diensten, producten of werkwijzen en bij de interculturele competentieontwikkeling van het personeel. Cultuursensitief werken is een uitgangspunt dat de gemeente Nijmegen ondersteunt. Het krijgt aandacht in het beleid en bij afspraken met het veld. Het Netwerk wordt gesteund door de gemeente Nijmegen. De kracht van het Netwerk is dat het via de aangesloten leden binding heeft met veel maatschappelijke organisaties en toch onafhankelijk daarvan werkt. Het Netwerk verbindt expertises. De consulten van experts van het Netwerk kunnen hierdoor snel tot stand komen, zijn effectief en op maat.
Met welke culturele waarden en normen moet je rekening houden in contact met het cliëntsysteem? Hoe kun je cultuursensitief werken binnen de gangbare methodieken? Hoe integreer je culturele aspecten in zorg- en behandelplannen? Spelen culturele aspecten wel of niet een rol? Hoe motiveer je lastig bereikbare groepen om te participeren?
Het Netwerk Cultuursensitief werken heeft op verzoek van de HAN bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van een post hbo opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling voor vluchtelingen- en andere migrantgezinnen. Deze IAG-V opleiding is het prijzenswaardig initiatief van Lindenhout/Yoin. In juni 2019 zijn 10 van haar medewerkers gediplomeerd tot IAG-V er. Informatie over de opleiding of methodiek: Joris.vanVeen@han.nl en S.Sliedrecht@entrealindenhout.nl . Klik hier voor foto van gediplomeerden
© Copyright Netwerk Cultuursensitief Werken
Made by Eagle Webdesign 06 37437543
Cultuursensitief werken houdt - in cliëntcontact - in dat je je als professional bewust bent van cultureel (afhankelijke) aspecten bij jezelf én bij de cliënt en dat je er ook rekening mee houdt - bij intake, diagnostiek, bejegening, begeleiding en behandeling. Voor de organisatie betekent het dat diensten, producten, werkwijzen, regels en gebruiken worden vastgesteld en gehanteerd op basis van diversiteit. Elke professional of manager die werkzaam is bij een maatschappelijke organisatie in de regio Nijmegen (zorg- en welzijn, jeugdzorg, jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, (speciaal) onderwijs en gezondheidszorg) kan het Netwerk inroepen voor advies bij een specifieke casus, een gebeurtenis of in het algemeen, wanneer culturele aspecten een rol spelen of vermoed worden. Contactformulier Daarnaast adviseert het Netwerk directie en management bij ontwikkeling en implementatie van cultuursensitief beleid, bij het vertalen hiervan naar diensten, producten of werkwijzen en bij de interculturele competentieontwikkeling van het personeel. Cultuursensitief werken is een uitgangspunt dat de gemeente Nijmegen ondersteunt. Het krijgt aandacht in het beleid en bij afspraken met het veld. Het Netwerk wordt gesteund door de gemeente Nijmegen. De kracht van het Netwerk is dat het via de aangesloten leden binding heeft met veel maatschappelijke organisaties en toch onafhankelijk daarvan werkt. Het Netwerk verbindt expertises. De consulten van experts van het Netwerk kunnen hierdoor snel tot stand komen, zijn effectief en op maat.
Met welke culturele waarden en normen moet je rekening houden in contact met het cliëntsysteem? Hoe kun je cultuursensitief werken binnen de gangbare methodieken? Hoe integreer je culturele aspecten in zorg- en behandelplannen? Spelen culturele aspecten wel of niet een rol? Hoe motiveer je lastig bereikbare groepen om te participeren?
Het Netwerk Cultuursensitief werken heeft op verzoek van de HAN bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van een post hbo opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling voor vluchtelingen- en andere migrantgezinnen. Deze IAG-V opleiding is het prijzenswaardig initiatief van Lindenhout/Yoin. In juni 2019 zijn 10 van haar medewerkers gediplomeerd tot IAG-V er. Informatie over de opleiding of methodiek: Joris.vanVeen@han.nl en S.Sliedrecht@entrealindenhout.nl . Klik hier voor foto van gediplomeerden